Conditii de Garantie

Condiții generale pentru acordarea garanției

Azzarro King Impex S.R.L. dispune de un centru Service propriu pentru efectuarea în cel mai scurt timp a reparațiilor produsele specificate pe site-ul azzarro.ro

Service-ul Azzarro este situat in Baia Mare, Bd. București nr. 61-63, si pentru probleme tehnice ne poti contacta la:

 • telefon: 0755222511
 • email: service@azzarro.ro

AZZARRO KING IMPEX SRL acordă cumpărătorilor o garanție comercială în condițiile stipulate în certificatul de garanție.
Garanția acordată nu afectează drepturile de care consumatorul beneficiază în baza garanției legale de conformitate reglementată de Legea nr. 449/2003 sau orice alte drepturi conferite acestuia prin legislația în vigoare (Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului).

Durata garanției comerciale acordată prin prezentul certificat este:

 • pentru PERSOANE FIZICE:      24 luni – 60 luni specific categoriei și brandului comercializat
 • pentru PERSOANE JURIDICE: 12 luni – 60 luni specific categoriei și brandului comercializat

Termenul de garanție este valabil de la data intrării bunului respectiv în posesia cumpărătorului/ consumatorului și se asigura la centrul service autorizat Azzarro.

Modalitățile de asigurare a garanției se referă la repararea sau înlocuirea gratuită a subansamblelor, a pieselor de schimb constatate defecte într-un centru de service autorizat de către personalul tehnic autorizat de importator dacă produsul defect se încadrează în condițiile de acordare a garanției menționate.

 • Garanția se acordă numai după prezentarea Certificatului de Garanție în original , completat la toate rubricile, semnat și stampilat, însoțit de originalul/copia facturii sau a bonului fiscal cu care s-a achiziționat produsul.
 • Garanția se acorda numai dacă produsul se prezintă întreg, nedemontat, în ambalaj corespunzător astfel încât produsul să nu sufere deteriorări în timpul transportului la vânzător sau la orice service autorizat. Pentru transportul produsului recomandăm ambalajul original deoarece asigura siguranta acestuia. Eventualele defecțiuni cauzate de transportul fără ambalaj corespunzător vor fi suportate de cumpărător.
 • Garanția se acordă numai pentru defecte de material sau de fabricație și nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor (filtre, ulei, vaselină, bujii, roți, etc) sau a subansamblelor supuse uzurii ca urmare a utilizării îndelungate a produsului (sisteme de prindere, deteriorarea carcasei de protecție datorată manevrării incorecte, curele de transmisie, semeringuri etanșare etc).
 • Orice reparare sau înlocuire va fi realizată într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord între agentul economic și cumpărător. Pentru cumpărătorii care au calitatea de consumatori potrivit legislației în vigoare, perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, dupa caz, a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

 Nu fac obiectul garanției:

 • Deteriorarea și/sau defectarea produsului ca urmare a nerespectării parțiale sau totale a instrucțiunilor de utilizare, montaj, punere în funcțiune sau întreținere curentă ori periodică.
 • Produsele care s-au defectat ca urmare a suprasolicitării sau utilizării necorespunzatoare ori în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute și realizate.
 • Produsele deteriorate ca urmare a utilizării de accesorii sau consumabile necorespunzatoare.
 • Deteriorările de genul zgârieturilor, loviturilor, rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării produsului.

  Nu se acorda garanție:

 • Garanția nu se acordă în oricare dintre urmatoarele situații:
 • Produsele care nu au eticheta de identificare și certificatul de garantie completat la toate rubricile și semnat;
 • Produsele care au lucrat în suprasarcină sau nu au fost folosite conform instrucțiunilor de utilizare, montaj, punere în funcțiune sau întreținere curentă ori periodică;
 • Produsele afectate de factori cum ar fi incendii, inundații, îngheț, șocuri sau consecințe ce decurg din acestea;
 • Produsele care au fost folosite dupa o defectare parțială sau în alt scop decât cel pentru care au fost proiectate;
 • Produsele la care s-a facut o întreținere defectuoasă sau la care nu s-a facut întreținere;
 • Produsele desigilate sau la care s-a intervenit în vederea reparării de către persoane neautorizate.

Întreținerea curentă și periodică:

 • Conform indicatiilor din instrucțiunile de utilizare.
 • Pentru montarea și punerea în funcțiune a produselor se recomandă să apelați la personal calificat și autorizat.
 • Înainte de utilizarea produsului este obligatorie citirea și însușirea tuturor recomandărilor cuprinse în Instrucțiunile de utilizare.

În cazul în care produsul achiziționat prezintă disfuncționalităti tehnice vă rugăm să:

 1. Consultați manualul de utilizare pentru a verifica dacă disfuncționalitatea este datorată unei utilizări improprii și poate fi remediată urmând specificațiile din manual sau a recomandărilor tehice disponibile pe azzarro.ro
 2. Daca disfuncționalitatea persistă vă rugăm să citiți cu atenție conditțile de acordare a garanției prezentate în Certificatul de Garanție și să alegeți cea mai convenabilă dintre variantele urmatoare:
  • Contactați și predați produsul, în mod direct, la  Centrul Service Azzarro.
  • Predarea în mod direct de către client a produsului defect la Centrul Service este recomandată pentru că:
   • produsul va fi imobilizat în service un timp semnificativ mai redus pentru remedierea defectului (reparația se poate efectua pe loc sau, de regulă, în maxim 3 zile lucrătoare).
   • se vor evita orice posibile cheltuieli suplimentare de transport pentru situația în care reparația produsului nu va putea fi facută fără costuri. (produsul defect nu se încadrează în condițiile menționate în certificatul de garanție, înlocuire accesorii și/sau consumabile- filtre, bujii, ulei).
  • Contactați serviciul SERVICE CUSTOMER CARE pentru consiliere și/sau eventuală reparație în service-ul din Baia Mare, Bd. București nr. 61-63.
   • telefon: 0755222511
   • email: service@azzarro.ro

Reparații non-garanție

Contactați și predați produsul în mod direct, la Centrul Service Azzarro.

Pentru consiliere contactați serviciul Service Customer Care Azzarro:

  •  telefon: 0755222511
  • email: service@azzarro.ro